For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling.

FNs bærekraftsmål  er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Men det er ikke lenge igjen til 2030 - så at bærekraft er viktig og kommer til å bli enda viktigere fremover, er det liten tvil om!

FNs bærekraftsmål

Hva kan Rabalder Reklame gjøre?

Rabalder Reklame har alltid fokus på å finne de beste løsningene for våre kunder. Som en del av dette arbeidet er vår oppgave å velge løsninger som ivaretar våre kunders bærekraftige profil. Både vi og våre kunder blir stadig mer bevisste på hvilke konsekvenser forbruket vårt har på miljøet – også når det kommer til markedsføring og reklame. Bærekraftige reklameprodukter og firmagaver blir stadig mer etterspurt.

En bærekraftig omstilling betyr blant annet å våge å utfordre både oss selv og våre kunder til å finne mer bærekraftige måter å løse fremtidens oppgaver på.

For fremtiden er ikke noe som kommer – den er her allerede ♻️

arrow-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram