Byråtjenester

Vi er operative og har lang erfaring. Vi liker å gi våre kunder en tett og personlig oppfølging. For oss er det viktig å tenke helhet, først da kan de gode idèene skapes og målene settes!
KONTAKT OSS

Prosjektledelse og kampanjestyring

For oss dreier prosjektledelse seg om å initiere, planlegge, gjennomføre og sikre et prosjekt for å oppnå bestemte mål. Prosjektledelse er både en aktivitet og et fagfelt som krever systematikk og kunnskap, i tillegg til å imøtekomme prosjektets behov og omfang. Det å ha god oversikt, se helheten og tenke langsiktig er viktig, spesielt for å være rustet i de situasjonene der det «koker litt».

Reklame og konsept

Vi utvikler kampanjer og konsepter basert på innsikt om din merkevare eller virksomhet. Med godt design og tydelig identitet skapes engasjement som trigger mottakerens nysgjerrighet. 

Markedssegmenter og målgrupper

Et segment kan defineres som en del av et marked. En målgruppe er en gruppe folk som deler egenskaper og har visse likhetstrekk. De færreste har produkter og tjenester som er aktuelle for hele befolkningen. Derfor er det viktig å kartlegge hva som er relevant for den aktuelle kampanjen. Når du vet hva du skal fortelle og til hvem, vil markedsføringen treffe mer presist og dermed kunne skape et bedre engasjement hos mottaker.

Medier og distribusjonskanaler

Det handler ikke bare om hvor mange vi treffer – men hvordan vi kommuniserer og får dem til å huske oss. Valg av relevant budskap til ønsket målgruppe er viktige forutsetninger for å nå frem med markedsføringen. Ingen kjenner markedet, kundene og ditt lokalmiljø bedre enn deg, så sammen skaper vi de gode resultatene.
droppushpinpie-chartchart-barsarrow-downarrow-leftmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram